Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība

Biedrības mērķis:
valodas korekcijas darbā iesaistīt logopēdus, fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar logopēdijas nozari.

Biedrības uzdevumi:

  • izmantot ilgstošā darbā krāto logopēdu pieredzi un jaunākās tehnoloģijas;

  • sadarboties  ar  NVO, kuras veic valodas korekciju un atbalsta skolēnu attīstību ar speciālajām vajadzībām;

  • nepieciešamības gadījumos  sniegt vecākiem padomus bērnu valodas attīstīšanā;

  • kopā ar Rēzeknes internātpamatskolu  -  attīstības centru (RIAC)  sagatavot  un organizēt izglītojoši konsultatīvus pasākumus (lekcijas, seminārus, konferences u.t.m.),piedalīties kopīgos projektos;

  • organizēt  Eiropas Logopēdijas dienai veltītus pasākumus;

  • kopā ar RIAC  organizēt  un vadīt  vasaras bērnu atpūtas nometni "Lai skan!".

  • Logopēdu biedrība 2017./2018.m.g.